• Ověření funkce zapalovací cívky


    Známe to všichni. Večer model přezkoušíme, vše funguje, ale druhý den na Sletu “nemáme jiskru”, nebo je slabá, či se objeví jen někdy. A začne jedno z nejméně oblíbených bádání leteckomodelářského historika. Jak známo, benzinové motory s jiskrovým zapalováním indukční cívkou mají tento mechanismus složitější a proto i identifikace zdroje potíží v zapalování samotném vyžaduje specifičtější (i když nijak složitý) přístup.