• Atom pohání modely – už 70. let !


    Ten nadpis „ATOM POHÁNÍ MODELY“ nepochází z nějaké „sci-fi“ knížky nebo povídky, vypůjčil jsem si jej z našeho poválečného leteckého časopisu ROZLET, ročník II. č. 13 z 27. března roku 1946, ve kterém známý modelář a publicista Jaromír Schindler v článku s tímto názvem popisoval vznik a výrobu našeho nejúspěšnějšího a nejrozšířenějšího poválečného detonačního modelářského motoru ATOM, který vznikl v roce 1945, letos tedy vzpomínáme významné výročí 70 let od jeho vzniku!