• Lozierův experimentální model


    Herb Lozier navrhl v roce 1938 zajímavý model, který je určen pro pohon jak spalovacím, tak elektrickým motorem. Plánek s krátkým popisem byl otištěn v říjnovém vydání časopisu Flying Aces v témže roce. Model samotný má několik neobvyklých konstrukčních prvků (krom možnosti alternativního pohonu elektromotorem) a celý je navržen s ohledem na co nejnižší možnou hmotnost.