Model motorového člunu B-49-P


Jaroslav Brož je mezi modeláři známý hlavně pro své konstrukce leteckých modelů. Například jeho Letná 56, Antares a Super Antares jsou modely téměř legendární a jsou stavěny v hojné míře. Málo je však známo, že pan Brož byl všestranný konstruktér a jeho záběr tak obsáhl i modely lodní. Dnes přinášíme plánek zajímavého modelu motorového člunu poháněného “pérem”, tzn. hodinovým strojkem s názvem B-49-P. Plánek vyšel v knize “Modely Lodí” (Jaroslav Brož, Vladimír Procházka) v edici “Mladý konstruktér” v roce 1955, ale pochází již z roku 1949 a je uveden v Ceníku stavebních plánků MLADÝ TECHNIK z roku 1949, na straně č. 4.

Model motorového člunu B-49-P, Jaroslav Brož, 1949

Stavba tohoto modelu je velmi jednoduchá a stačí nám k ní nejjednodušší nástroje. Vestavěný motor je pérový stroj z mechanických hraček.

Člun je velmi rychlý, protože péro je po spalovacím motoru nejvýkonnější hnací jednotkou. Prostudujeme plán, opatříme si potřebný materiál a pustíme se do práce.

B-49-P text kusovník

Postup stavby:

Stavba člunu je provedena na jednoduché šabloně. Na překližku 5 mm silnou překopírujeme z výkresu část označenou ŠABLONA současně s kýlem 1, zádí 3 a podložkou 8. Lupenkovou pilkou od šablony odřízneme kýl 1 a ze zbývající šablony části 3 a 8. V šabloně vyřežeme zářezy, do kterých nasadíme žebra 4-7, vyřezaná z překližky 2 mm silné. Na konec šablony přichytíme 2-3 špendlíky záď 3. V kýlu vyvrtáme otvor pro nasazení pouzdra šroubového hřídele. Vyvrtání provedeme nejlépe propálením žhavým drátem a otvor pak rozšíříme kulatým pilníkem. V místě vrtu zesílíme kýl nákližky č. 2 z překližky 0,8-1 mm. Výřezy v žebrech a zádi potřeme lepidlem, zasadíme do nich kýl a necháme uschnout. Outory 9 a obrubníky 10 ze smrku 2 X 5 mm špendlíky přichytíme na záď, nasadíme do příslušných výřezů v žebrech a špendlíky přichytíme na přední vaz, když jsme je předtím seřízli, aby na vaz hladce dolehly. Veškeré spoje potřeme lepidlem a necháme zaschnout.

Po zaschnutí přečnívající části špendlíků uštípneme a pilníkem zahladíme. Kýl pilníkem zešikmíme, aby licoval se žebry, a připravíme si boky a dno. Na bok a jednu polovinu dna položíme tužší papír tvar boku a dno obkreslíme tužkou, vystřihneme a podle takto zhotovených šablon obkreslíme na překližku 0,8-1 mm silnou a vyřežeme. Nejprve potahujeme dno. Kýl a outor potřeme hustým lepidlem, přiložíme vyřezanou polovinu dna, na styku se zádí, žebry a kýlem přichytíme špendlíky.

Po zaschnutí očistíme a zarovnáme přečnívající překližku. Tímže způsobem připevníme boky (viz detail). Po řádném zaschnutí špendlíky uštípneme, celý trup obrousíme skelným papírem a sejmeme se šablony. Vlepením podložky 8 je trup hotov. Pouzdro šroubového hřídele 19 potřeme lepidlem a malým kladívkem zaklepeme do vyvrtaného otvoru v kýlu. Vnitřek trupu vylakujeme lodním lakem. Pouzdrem č. 19 provlékneme šroubový hřídel 18, dříve kleštěmi ztvarovaný podle plánu. Nasadíme stavěcí kroužky č. 26 a v místech označených na výkresu je zaletujeme, aby bylo zabráněno podélnému posunu hřídele. Do napínací matky, tvořící náboj lodního šroubu č. 21, vyřízneme pilkou na železo zářezy, do nichž zaletujeme křídla šroubu č. 20. Do člunu vsa-díme motor a dvěma šrouby do dřeva jej zajistíme.

Loď položíme dnem vzhůru na překližku, orýsujeme tvar paluby 13, překopírujeme roubení 14 a vyřežeme. Do zářezů v žebrech zalepíme pomocné obrubníky č. 27 a palubník č. 12 ze smrku 2 X 5 mm. Palubu 13 a roubení 14 lepidlem a špendlíky připevníme na člun. Celý člun nabarvíme a nalakujeme lodním lakem. Po uschnutí našroubujeme na hřídel lodní šroub, čtyřmi šroubky připevníme na záď pouzdro kormidelního hřídele č. 16 vystřižené z plechu 0,3-0,5 mm. Kormidlo sletované z částí 15 a 17 nasadíme do pouzdra 16. Zbývá již jen zhotovit z překližky a smrkového hranolu vlajkovou žerď č. 22 a 23, čtyři pacholata č. 24 a. průvlačnik č. 25, přilepit na palubu a zajistit špendlíky. Vyzkoušíme motor a člun můžeme spustit na vodu.