• Lozierův experimentální model


    Herb Lozier navrhl v roce 1938 zajímavý model, který je určen pro pohon jak spalovacím, tak elektrickým motorem. Plánek s krátkým popisem byl otištěn v říjnovém vydání časopisu Flying Aces v témže roce. Model samotný má několik neobvyklých konstrukčních prvků (krom možnosti alternativního pohonu elektromotorem) a celý je navržen s ohledem na co nejnižší možnou hmotnost.

  • Flying Aces “T-Beam Gas Job”


    Many gas modelers with limited working space have found that the larger power jobs are difficult to handle. Here, therefore, is a neat ship with a wing-span of but 54″, that is rugged, simple, dependable. Wing-span is 300 sq. in.

  • Školní model V-501


    Kluzáky a modely poháněné gumovým svazkem byly prvními typy leteckých modelů, které se stavěly. Již na počátku 19. stol. George Cayley v roce 1804 sestrojil model kluzáku s moderní koncepcí, prakticky tak, jak je využívána dnes (pevná nosná plocha, trup, horizontální a vertikální stabilizátor). Pokusům s gumovým svazkem se věnovali také např. bratři Wilbur a Orville Wrightové, kteří v 70. letech 19. století takové modely stavěli.


Translate »